Zajedno do fondova EU

IT Risk

Megatrend & IBM STG event

IT Risk

Seminar IT Risk

IT Risk
4. CEE CEE konferencija u Opatiji

25 godina

ICTI2015

IT Risk

Sve nijanse poslovne analitike

BI Event
Poseban posjet data centru

BI Event