Održan IBM Businessconnect Forum 2014

IBM forum
2. Međunarodna konferencija o Prodaji i marketingu osigurateljnih proizvoda


BI Event
Mogućnosti prediktivne analitike

BI Event

Nove funkcionalnosti poslovne analitike

BI Event
VDC i DC EVENT

VDC DC Event

Održan brz i žestok IBM STG event

BI Event

2. Međunarodna kontroling konferencija u RH

KONTROLING KONFERENCIJA


Megatrend na sajmu CEBIT Bilisim Eurasia

CEBIT BILISIM

Cijene tarifa Data centra

tarifeIDC BIG Data & Business Analytics Forum

BIG DATA